Set Parties, pole všech stran

Stáhnout dataset z roku 2010

0
id 1 ID strany, začíná od 1, stejné jako vylosované volební číslo
name OBČANÉ.CZ Plný název strany
abbr Občané Zkratka strany
votes_sum 13397 Celkový počet hlasů získaných na celostátní úrovni.
votes_sum_percent 0.0026 Celkový počet procent získaných na celostátní úrovni. Zapsaný jako desetinné číslo (54.3% = 0.543)

Set Candidates, pole již zvolených kandidátů (o délce 200)

Stáhnout dataset z roku 2010

0
name Jana Jméno
surname Suchá Přijmení
partyId 4 ID strany (viz set Parties)
countyId 5 ID volebního okresu (viz set Result)
rank 5 Pořadí kandidáta na kandidátce, začíná od 1
votedRank 0 Pořadí kandidáta, jako kolikátý jde do sněmovny (se započítáním preferenčních hlasů). Začíná od 0 (na rozdíl od pořadí na kandidátce)
leadByVotes 484 Pokud kandidát obsazuje poslední křeslo v kraji (viz DHondtova metoda), je v tomto poli udáno, kolik hlasů by musel dostat další kandidát, aby ho nahradil. Počítá se pouze na základě DHondtova rozdělení, nicméně indikuje "nejméně stabilního" poslance v kraji, neboť může být nahrazen kvůli změně počtu mandátů danému kraji i při vstupu další strany do sněmovny překročením 5% kvóra. U "stabilních" poslanců se pole nevyplňuje.
leadByScore 242 Stejně jako leadByVotes, ale podle volebního skóre DHondtovy metody. Dá se použít k určení, o jaké procento tento kandidát vede.
leadFromParty 9 ID strany, která při zisku leadByVotes hlasů získá mandát tohoto poslance.
score 15404 Skóre v DHondtově metodě, díky kterému tento kandidát získal mandát.

Set Result, pole výsledků po krajích ČR

Obsahuje všechny počítané výsledky, zjednodušuje se na sety Parties a Candidates

Stáhnout dataset z roku 2010 (1.5MB)

0
id 1 ID volebního kraje, začíná od 1
name Hl. m. Praha Název kraje
votes 637328 Součet všech platných hlasů v kraji
mandates 25 Počet mandátů, které se v tomto kraji rozdělují
parties
0
id 9 ID strany, začíná od 1, stejné jako vylosované volební číslo
votes 96706 Celkový počet hlasů pro tuto stranu
name Česká strana sociálně demokratická Plný název strany.
abbr ČSSD Zkratka strany.
votes_sum 1155267 Celkový počet hlasů získaných na celostátní úrovni. Tato hodnota je stejná (a redundantní) napříč všemi kraji, spolu s hodnotami name, abbr a votes_sum_percent.
votes_sum_percent 0.220856 Celkový počet procent získaných na celostátní úrovni. Zapsaný jako desetinné číslo (54.3% = 0.543)
mandates 4 Počet mandátů, který tato strana získala v tomto kraji
lowestScore 24176.5 Skóre v DHondtově metodě, díky kterému strana získala svůj poslední (nejméně stabilní) mandát.
requiredVotes 2052.7499999999964 Pokud je mandát strany v DHondově žebříčku "první mezi poraženými", je v tomto poli počet hlasů, který musí získat, aby předstihla "posledního vítěze".
requiredScore 410.5499999999993 Stejně jako requiredVotes, ale uvažuje se skóre. Pětinásobný počet hlasů je způsoben DHondtovým dělitelem, v tomto případě tedy strana bojuje o svůj 5. mandát.
candidates
0
countyId 1 ID volebního kraje kandidáta. Stejné jako ID o 2 úrovně výš.
partyId 9 ID strany, za kterou kandidát kandiduje. Stejné jako ID o úroveň výš.
rank 1 Pořadí kandidáta na kandidátce, začíná od 1
name Martin Jméno
surname Pecina Přijmení
title1 Ing. Titul před jménem
title2 MBA Titul za jménem
votes 15095 Počet preferenčních hlasů, který kandidát získal
votedRank 0 Pořadí kandidáta, jako kolikátý jde do sněmovny (se započítáním preferenčních hlasů). Začíná od 0 (na rozdíl od pořadí na kandidátce)
mandate true Boolean hodnota, zda kandidát získal mandát
Pole kandidátů kandidujících v tomto kraji
Pole stran kandidujících v tomto kraji